VPS 1

100,000đ
1 tháng

 • 1 vCPU


 • 1GB RAM


 • 30 GB SSD Enterprise


 • Băng thông không giới hạn


 • VPS 2

  250,000đ
  1 tháng

 • 2 vCPU


 • 4GB RAM


 • 50GB SSD Enterprise


 • Băng thông không giới hạn


 • VPS 3

  1,200,000đ
  1 tháng

 • 8 vCPU


 • 16GB RAM


 • 100 GB SSD Enterprisre


 • Băng thông không giới hạn


 • Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

  • Chip Intel Xeon E5-2696v4
  • Truy cập từ xa qua qua VNC
  • Hỗ trợ cài đặt và chuyển dữ liệu
  • Ảo hóa toàn phần KVM